Thông tin & cấu hình

- Bạn phải đạt cấp bậc cộng tác viên hoặc đại lý mới có thể tạo web con!
- Nghiêm cấm các tiên miền có chữ : Facebook, Instagram để tránh bị vi phạm bản quyền.
- Khách hàng tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ ở site con. Tiền sẽ trừ vào tài khoản của đại lý ở site chính. Vì thế để khách hàng mua được tài khoản đại lý phải còn số dư.
- Chúng tôi hỗ trợ mục đích kinh doanh của tất cả cộng tác viên và đại lý!

Cấp bậc tài khoản
  • 1.
    Thành viên Tổng nạp dưới 1,000,000 đ
  • 2.
    Cộng tác viên Tổng nạp từ 1,000,000 đ
  • 3.
    Đại lý Tổng nạp từ 10,000,000 đ
Chú ý:

- Hệ thống sẽ tự động nâng cấp bậc sau 1 - 5 phút kể từ khi tài khoản đủ điều kiện.

- Mỗi cấp bậc sẽ có bảng giá riêng cho từng dịch vụ và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Hỗ trợ
Chat Messenger
Chat Zalo
Kênh Telegram
Kênh Youtube